Programma

Duur: minimaal 1 en maximaal 2 dagdelen.

Inleiding:
namen-spel,
lichaams-en ontspanningsoefeningen.

Stemtechniek:
spreek-en zangoefeningen
lichaams-en houdingscorrectie
het zingen van een (eenvoudig) lied.

Concrete oefeningen:
(met relevantie tot het werkveld)
het gezamenlijk werken aan teksten
eventueel zingen
het houden van een korte presentatie door een aantal deelnemers.

Rondje logopedie:
iedere deelnemer krijgt feed-back op zijn-of haar stemgebruik; handige tips en adviezen.

Is de groep kleiner dan 10 personen, dan kan iedereen aan bod komen. Bij grotere groepen zal het accent liggen op het gezamenlijk oefenen en ervaren.

Het programma kan uitgebreid, ingekort en inhoudelijk aangepast worden aan de vraag van uw organisatie c.q. bedrijf.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk referenties