Kosten

Een proefles/kennismakingsles à 30 min. kost € 22,50 !

Om de week les: € 65,00 per maand
Elke week les : € 120,00 per maand
Voor een losse les betaal je € 45,–

Een les duurt 45 minuten.

Met dit tarief wordt ook doorbetaald bij ziekte van de leerling  (met een maximum van 3 lessen per cursusjaar) en (school)vakanties.

In de zomervakantie wordt niet doorbetaald.

Bij voorkeur werk ik met een vast rooster, kan dit niet, dan maken we per keer de afspraken.

De lessen worden gegeven van maandag t/m woensdag tussen ongeveer 10.00 en 14.00 uur en soms op donderdag. Het kan zijn dat er voor sommige lestijden een wachtlijst is!